REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 01.03.2024

 

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Laura Schneider

Y-tunnus 2447269-4

+358 451360053

hello@lauraschneider.fi

Postiljooninkatu 1 as 36, 00240 Helsinki

 

2. REKISTERIN NIMI

Laura Schneider Photography asiakasrekisteri

 

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

• henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri

• asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen

• yhteydenpito asiakkaisiin, sekä palveluiden että tuotteiden markkinointi

• asiakkaan tilausten käsittely ja arkistointi

• kuvapalveluiden markkinointiin, kuvakilpailuihin tai näyttelyihin osallistumiseen mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen erillisellä kuvaussopimuksella (koskee ainoastaan valokuvia).

 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

• nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite

• tiedot asiakkaan ostamista tuotteista, palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

• asiakkaan itse antamat toiveet ja lisätiedot kuvauksesta ja kuvaukseen liittyvistä asioista

• tuotetut valokuvat asiakkaan tilaaman palvelun mukaan

• yllä mainittujen lisäksi verkkosivustolla www.lauraschneider.fi on käytössä Google Analytics -palvelu, josta rekisterinpitäjä näkee evästetietoja verkkosivustoa käytettäessä. Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan kerää tai analysoi IP-osoitteita tai tietoja, joista verkkosivuston käyttäjän voisi jollain tavalla tunnistaa.

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde. Asiakasta koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään joko sähköpostitse, puhelimitse tai www.lauraschneider.fi verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta palveluiden tuottamisen mahdollistamiseksi. Asiakas ymmärtää, että tilatessaan kuvauspalvelun Laura Schneider Photographyn kautta, saa rekisterinpitäjä oikeuden ottaa ja käsitellä asiakkaasta otettuja valokuvia tarkoituksenmukaisen palvelun toteuttamiseksi.

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti, eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille muissa kuin kirjanpidollisissa tarkoituksissa. Asiakas hyväksyy kuitenkin sen, että asiakkaan tilaamien kuvapalveluiden tai kuvatuotteiden tilaukseen ja toimitukseen liittyen rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää kolmannen osapuolen palveluita, joissa asiakkaasta otettuja kuvia ladataan esimerkiksi sähköiseen, salasanasuojattuun kuvagalleriaan, josta asiakas pääsee valitsemaan koevedoksista suosikkikuvansa ja lataamaan ne sähköisesti myös itselleen. Kuvia luovutetaan kolmansien osapuolten käsiteltäväksi myös niissä tapauksissa, kun asiakas haluaa tilata itselleen fyysisiä kuvatuotteita, kuten albumeita, kuvatulosteita ja -tauluja. Asiakkaan kuvia pääsee tällöin käsittelemään ulkopuolinen taho, jolta rekisterinpitäjä tilaa kuvatuotteensa. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä EU:ssa, sen ulkopuolella ja kussakin asianomaisessa valtiossa. Tämän lisäksi kuvaajalla on oikeus asiakkaan suostumuksella käyttää asiakkaasta otettuja valokuvia kuvauspalveluiden markkinointiin, näyttelyihin tai kuvakilpailuihin osallistumiseen.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää kuitenkin pidempään kirjanpidollisissa lain vaatimissa tarkoituksissa tai mikäli asiakas ei erikseen toivo tietojensa poistoa ja asiakkuuden ”unohtamista”. Valokuvaaja voi kuitenkin halutessaan säilyttää asiakkaan kuvia myös asiakkuuden päättymisen jälkeen, tekijänoikeuslain nojalla.

 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Paperiset henkilötiedot ovat valvotussa tilassa lukkojen takana, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä yrityksessä toimivilla työntekijöillä niiltä osin, kuin se on tarpeen palveluiden tuottamisen kannalta.

 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkistus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Postiljooninkatu 1 as 36, 00240 Helsinki

Suomen henkilötietolaki

seuraa @lauraschneiderphotography

hello@lauraschneider.fi

045 136 0053

helsinki, espoo, vantaa, pääkaupunkiseutu